آموزش کپی آدرس عکس یا ویدیو در اینستاگرام

آموزش کپی آدرس عکس یا ویدیو در اینستاگرام

آموزش درج آدرس عکس یا ویدیو در صفحه پرداخت برای کسانی که این مشکل را داشته اند :

 

1 – ابتدا به عکس یا ویدیو مورد نظر رفته سپس دکمه ی بالا سمت راست را زده :

 

آموزش کپی آدرس عکس یا ویدیو در اینستاگرام

آموزش کپی آدرس عکس یا ویدیو در اینستاگرام

 

2 – گزینه ( Copy Share URL ) انتخاب نمایید :

 

آموزش کپی آدرس عکس یا ویدیو در اینستاگرام

آموزش کپی آدرس عکس یا ویدیو در اینستاگرام

 

3 – بعد از کپی عکس مشاهده میکنید که پیغامی با عنوان ، آدرس عکس یا ویدیو درخواستی به درستی کپی شد را خواهید دید .

 

آموزش کپی آدرس عکس یا ویدیو در اینستاگرام

آموزش کپی آدرس عکس یا ویدیو در اینستاگرام

 

4- در صفحه خرید در بخش ( 

 

آموزش کپی آدرس عکس یا ویدیو در اینستاگرام

آموزش کپی آدرس عکس یا ویدیو در اینستاگرام